JAK ADSL FUNGUJE


Jak služba funguje?

TISCALI ADSL je služba, která pomocí zařízení připojeného do vaší telefonní zásuvky oddělí (na frekvenční úrovni) hlasová (klasické telefonování) a datová (internetová volání, připojení na internet) volání. Do tohoto zařízení bude připojen váš stávající telefonní přístroj a ADSL zařízení neboli modem.

V momentě, kdy oba typy volání "opustí" vaši telefonní zásuvku směrem ven, putují oba signály následujícím způsobem. Hlasová volání odcházejí do hlasové sítě vašeho telekomunikačního operátora. Internetová volání jsou směrována do zařízení dodavatele služby DSL, které je označováno jako DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexor). Prostřednictvím tohoto zařízení je internetové volání předáno dále do telekomunikační sítě TISCALI.


Předchozí stránkaZpět